B0802

B0802 OBD Definizioni:
B0802 – Obwód zasilania urządzenia #1 – niski sygnał wejściowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.